İş Hukuku

Av. Sibel YILMAZ hukuk bürosu; iş kazaları ve işçilik alacakları başta olmak üzere bireysel veya kurumsal müvekkillerinin iş yaşamlarının ilgili mevzuat uyarınca düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.