İcra Hukuku

Av. Sibel YILMAZ hukuk bürosu, icra hukuku alanında; Firmaların ve şahısların tüm alacak haklarının tahsiline yönelik icra takipleri ve bu konularda gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması,İcra takibinden kaynaklanan itirazın iptali, menfi tespit ve istihkak davaları,Uygulamada sıklıkla başvurulan başlıca icra yoluyla haciz işlemlerinin takibi hizmetlerini vermektedir.